Tipărire

TERMENI GENERALI DE UTILIZARE

 

     Site-ul Drajna.ro este un serviciu furnizat ca atare de Cristian Rențea, cu sprijinul colaboratorilor și partenerilor săi . drajna.ro este un site în limba română - canal interactiv de media - creat, dezvoltat și operat de Cristian Rențea și căruia i se aplică următorii Termeni de Utilizare care includ, dar fără a se limita la acestea, toate textele, pozele, uneltele interactive, publicate în toate paginile site-ului. Odată înregistrat pe site-ul drajna.ro veți beneficia gratuit de toate serviciile și informațiile puse la dispoziție pe aceasta retea de site-uri.


Sesizări.drajna.ro este un serviciu ce consta in oferirea posibilitatii tuturor vizitatorilor de a completa sesizari legate de activitatea autoritatilor locale. 

Sistemul functioneaza in mod independent, scopul sau fiind redarea unei imagini mai clare a sistemului de conducere reprezentat de autoritatea locala, prin prisma exprimarii libere a opiniilor membrilor comunitatii locale, ca beneficiari ai acestui sistem.

Cetatenii care formuleaza sesizari la adresa primariei se obliga sa furnizeze informatii reale privind identitatea si datele de contact, sa formuleze concis si la obiect textul sesizarii, utilizand un limbaj decent. Sesizarile scrise neglijent, doar cu majuscule sau care contin obscenitati nu vor fi tolerate pe site.  Problemele care nu vizeaza activitati ale primariilor, vor fi indepartate de pe siteul www.sesizari.drajna.ro .  

Raspunderea pentru continutul sesizarii revine in exclusivitate expeditorului. Sesizari.drajna.ro isi rezerva dreptul de a respinge sau inlatura orice material care nu corespunde cerintelor Sesizari.drajna.ro sau care poate fi interpretat, pe cale unilaterala, ca fiind nepotrivit. 


1. TERMENI 

Orice fel de informatie comunicata prin acest Serviciu va fi guvernata de acesti termeni si conditii, ca reprezentand Acordul complet, exclusiv si definitiv intre utilizator si site-ul Sesizari.drajna.ro. Sesizari.drajna.ro isi rezerva dreptul, pe baza unilaterala, sa modifice, amendeze sau sa actualizeze acesti termeni si conditii in orice moment, fara a anunta in prealabil. Sesizari.drajna.ro isi rezerva de asemenea dreptul de a amenda, adauga sau sterge orice aspect al Serviciului in orice moment fara a anunta in prealabil. Aceste schimbari vor intra in vigoare din momentul publicarii pe acest website. Utilizarea Serviciului dupa efectuarea respectivelor modificari, exprima acordul utilizatorilor cu termenii prezentului Acord, inclusiv cu modificarile survenite. 


2. DESCRIERE 

Lansat in 2013, Sesizari.drajna.ro este un spatiu public virtual dedicat comunitatilor locale, un site internet unde cetatenii isi pot contacta primaria direct, pentru a-si exprima aprecierile / nemultumirile legate de activitatea administratiei locale sau pentru a semnala probleme de interes comunitar, o forma eficienta de promovare si dezbatere publica a proiectelor si programelor administratiilor locale. 

Cetatenii pot trimite sesizarile, insotite eventual de documente scanate sau fotografii, prin formularul din site. Sesizarea este postata pe site si, concomitent, automat, expediata primaiei Drajna. Sunt semnalatenumai mesajele semnate si completate cu datele de contact ale petitionarului si care vizeaza chestiuni care se afla in competenta primariei. Mesajele publicate Anonim vor fi publicate pe site dar nu vor fi trimise autoritatilor locale.

De asemenea, primarul are posibilitatea de a posta pe site, oricand doreste, comunicatele si hotararile emise de Primarie, proiectele edilitare, spre a fi dezbatute public sau orice informatie crede de cuviinta. 


3. CONFIDENTIALITATE 

Caracterul privat este extrem de important pentru Sesizari.drajna.ro, iar in acest sens se vor depune toate eforturile posibile pentru a asigura confidentialitatea corespondentei dintre Sesizari.drajna.ro si utilizatori. Cu toate acestea, Sesizari.drajna.ro are dreptul de a monitoriza Serviciul si de a dezvalui orice informatie necesara pentru a respecta legile, reglementarile sau alte cereri guvernamentale, pentru a administra in mod corespunzator Serviciul sau pentru a se proteja pe sine sau Membrii sai. Sesizari.drajna.ro isi rezerva dreptul de a respinge sau inlatura orice material care nu corespunde cerintelor Sesizari.drajna.ro sau care poate fi interpretat, pe cale unilaterala, ca fiind nepotrivit. 

Pentru mai multe informații despre Confidențialitatea datelor accesează: https://privacy.drajna.ro


4. SISTEMUL DE GARANTII 

Calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratetea informatiilor prezentate sau a serviciilor furnizate nu fac obiectul niciunei garantii din partea Sesizari.drajna.ro. Desi se depun toate diligentele pentru autentificarea informatiilor furnizate de utilizatori la inregistrarea unei sesizari, furnizarea de informatii false sau actiunile in scopuri ascunse ale utilizatorilor nu incumba nici o responsabilitate din partea Sesizari.drajna.ro. Sesizari.drajna.ro solicita fiecarui utilizator sa actioneze in mod onest si etic atunci cand foloseste Serviciul, incurajeaza comunicarea cu alti utilizatori respectand principiile bunului simt si prudentei. Serviciul si informatiile prezentate pe website sunt furnizate "asa cum sunt", iar folosirea acestui Serviciu se face complet si exclusiv pe riscul utilizatorului. Sesizari.drajna.ro se deroga de asumarea oricarei garantii exprese sau implicite. Sesizari.drajna.ro nu ofera nici un fel de garantie ca: serviciul va corespunde cerintelor utilizatorului, serviciul va fi oportun si fara greseala, rezultatele utilizarii Serviciului vor fi in concordanta cu scopul propus, calitatea Serviciului va corespunde asteptarilor utilizatorului, sau ca orice erori ale Serviciului vor fi corectate. Niciun fel de sfat sau informatie, obtinute oral sau in scris de la Sesizari.drajna.ro sau de la orice alt membru inregistrat nu vor reprezenta nicio garantie daca nu sunt expres mentionate in prezentul Acord. 


5. LIMITARI DE RESPONSABILITATE 

Sesizari.drajna.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in website-ul aferent Serviciului si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea, Sesizari.drajna.ro nu este responsabil pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de utilizatori. In mod expres, utilizatorii se declara de acord ca Sesizari.drajna.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanta majora sau incidentale, incluzand dar fara a se limita insa la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relationat acestui Serviciu. Utilizatorul se declara de acord sa protejeze si sa asigure Sesizari.drajna.ro si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune de catre utilizator sau o terta persoana, in legatura cu utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relationat acestui Serviciu. 


6. LEGI SI JURISDICTIE 

Primaria, ca toate celelalte autoritati publice de pe teritoriul tarii, in relatiile cu cetatenii, au obligatia de a respecta o serie de prevederi legale care privesc dreptul cetateanului de a se informa si dreptul cetateanului de a depune petitii. 

Legea stabileste ca informatiile de interes public pot fi solicitate prin orice forma, verbal, telefonic, prin e-mail, iar primariile sunt obligate sa inregistreze aceste solicitari si sa raspunda la ele. In cazul petitiilor, de asemenea, forma de adresare poate fi prin e-mail, primariile avand obligatia de a inregistra aceste petitii si de a raspunde la ele in termenele prevazute de lege. 

Nu exista nici o prevedere legala care sa impuna unui cetatean sa se adreseze primariei cu o petitie sau cu o solicitare pentru a afla informatii de interes public exclusiv prin intermediul unor mijloace impuse de primarie, cum ar fi pagina proprie de internet etc. 

Indiferent de modalitatea adresarii sau traseul unei petitii sau solicitari prin e-mail, primariile au obligatia sa le inregistreze, sa le indrepte spre rezolvare persoanelor abilitate si, in fine, sa-i transmita petitionarului raspunsul, indiferent daca acest raspuns este sau nu favorabil. 

Cetatenii, in solicitarile lor, au obligatia de a-si preciza numele si alte date de identificare ce se impun. Autoritatile publice nu au nici o obligatie de a lua in evidentele lor solicitari anonime, necum de a mai si raspunde la acestea. 

TEXTELE DE LEGE: 

Art. 7. din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public(publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001): 

"(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii..." 

"(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic." 

Art. 2. din Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002): 

"Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris sau prin e-mail, pe care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice." 

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002): 

"Art. 6. (1) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care sa primeasca, sa inregistreze, sa se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor si sa expedieze raspunsurile catre petitionari. (2) Compartimentul prevazut la alin. (1) inainteaza petitiile inregistrate catre compartimentele de specialitate, in functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului. (3) Compartimentul prevazut la alin. (1) este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului. (4) Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor." 

"Art. 7. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza." 

"Art. 8. Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila." 

Orice litigiu, controversa sau reclamatie rezultata sau relationata acestui Acord, sau incalcarea prevederilor sau anularii acestuia, vor fi solutionate conform legii. 


7. TERMENI DE INTRERUPERE SAU SUSPENDARE 

Acest Acord devine efectiv din momentul acceptarii sale pana in momentul in care este denuntat fie de catre utilizator, fie de catre Sesizari.drajna.ro. Sesizari.drajna.ro poate suspenda sau intrerupe utilizarea acestui Serviciu fara a anunta in prealabil in cazul in care Sesizari.drajna.ro considera ca utilizatorul a incalcat sau nu a actionat consistent in spiritul termenilor si conditiilor acestui Acord. Utilizatorul se declara de acord ca Sesizari.drajna.ro nu-si asuma nici un fel de responsabilitate fata de utilizator sau tert pentru orice eventuala incetare a accesului acestora la Serviciu. 


8. CONDITII DE UTILIZARE CONTINUT 

Informatia inclusa in acest site este protejata prin dispozitiile legii privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt autorizati sa copieze sau sa imprime continutul paginilor sau documentelor prezentate in site-ul Sesizari.drajna.ro, fara a le putea folosi in scopuri comerciale si fara a le putea distribui catre alte persoane. Copierea, in orice forma, a continutului prezentat in site-ul Sesizari.drajna.ro si utilizarea personala a acestuia va fi intotdeauna insotita de specificatia "Copyright 2013, Sesizari.drajna.ro. Toate drepturile rezervate" sau de logo-ul Sesizari.drajna.ro. Prin aceasta autorizare, Sesizari.drajna.ro nu transmite utilizatorilor licenta sau alte drepturi de autor asupra continutului prezentat in site-ul Sesizari.drajna.ro. Design-ul, titlurile serviciilor, cuvintele sau expresiile utilizate in continutul site-ului Sesizari.drajna.ro apartin Sesizari.drajna.ro sau, dupa caz, altor persoane, sunt semne sau marci inregistrate protejate de legile nationale si/sau internationale si nu pot fi folosite de catre utilizatori in publicatii sau alte productii proprii. Fara acordul prealabil si in scris al Sesizari.drajna.ro, utilizatorii si tertii nu pot afisa sau folosi in nici un mod logo-ul Sesizari.drajna.ro.

Accesul la serviciile Drajna.ro este GRATUIT, nu se percepe nici un abonament sau plata individuala pentru utilizarea oricarui site din reteaua Drajna.ro.

9. OBLIGATII LA INREGISTRARE

Înregistrarea dvs. ca utilizator pe site se face pe baza de nume şi adresă de email care pot fictive şi care nu vă obligă să vă declinaţi identitatea reală. Datele pe care le furnizaţi în anunţurile de mică publicitate, sesizări, locuri de muncă, în comentarii sunt exclusiv dorinţa dvs şi noi nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru acestea.

Important!

Echipa de suport va lua masura blocarii definitive, a accesului la reteaua de site-uri Drajna.ro, utilizatorilor care incalca termenii si conditiile de utilizare, pentru toate conturile detinute de acestia:
1. continut pornografic/erotic si furt de identitate / profil fals - banare definitiva imediata 
2. spam si limbaj inadecvat - banare definitiva dupa primul avertisment)
Va multumim pentru intelegere!

Anunturile de operatoare video-chat, masaj erotic sau altele asemanatoare nu sunt agreate pe site-urile Drajna.ro. 

Drajna.ro poate, fara orice alta notificare sau formalitate si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa blocheze accesul la continutul siteului sau la o parte a acestui continut.

10. RESPONSABILITATILE UTILIZATORULUI

Ca utilizator sunteti responsabil de propriile actiuni precum si de consecintele pe care acestea le pot avea, in urma publicarii materialelor pe care le incarcati, puneti la dispozitie in mod public pe contul pus la dispozitie de companie. 

Va obligati sa nu faceti urmatoarele lucruri:
a) sa publicati material cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
b) sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare, discriminatorii sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica sau fata de orice alt tert; 
c) sa postati, difuzati sau transmiteti material (imagine, text : 
- pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel si in orice forma
- care promoveaza actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate 
- care promoveaza ura fata de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasa, origine etnica, religie, dizabilitati, sex, varsta, statut de veteran, identitate sau orientare sexuala. 
d) sa publicati materiale care contin virusi, viermi sau alte programe cu intentia de a distruge orice sistem sau informatie;
e) incarcati, postati, difuzati sau transmiteti in alt mod orice continut pentru care nu aveti dreptul legal de transmitere sau difuzare in orice conditii, sub orice sistem juridic, romanesc sau strain, relatii contractuale sau de incredere (cum sunt informatiile confidentiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a relatiilor de serviciu sau aflate sub incidenta acordurilor de confidentialitate);
f) sa incarcati, postati, difuzati sau transmiteti in alt mod orice tip de publicitate, materiale promotionale, "junk mail", "spam", scrisori in lant, scheme piramidale, sau orice alta forma de solicitari, cu exceptia portiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop. 
Este interzisa crearea de profile personale referitoare la: videochat, servicii de escorta, masaj erotic, sau altele de acest gen.
g) sa aveti conturi multiple in cadrul site-ului care se aseamana sau care sunt folosite pe aceeasi tema, sa publicati mai multe pozitii de angajare in continutul unui singur anunt;
h) sa promovati sau furnizati informatii despre modul de derulare a activitatilor ilegale, promova ranirea fizica sau verbala impotriva oricarui grup sau persoana, sau pentru a promova orice act de cruzime fata de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informatii despre modul de a fabrica, achizitiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme si crearea de site-uri "crush";
i) posta, difuza sau transmite in alt mod date personale (nume, adresa, numere de telefon) sau inregistrarea acestora in rubricile care pot fi vizualizate de catre ceilalti utilizatori (descrieri, pseudonim etc.);
j) sa folositi materialul obtinut prin intermediul platformei Drajna.ro in scopuri concurentiale
k) posta, difuza sau transmite orice alt material care contravine, in orice fel, normelor legale in vigoare.

Drajna.ro nu garanteaza credibilitatea, acuratetea informatiilor publicate de catre utilizatori sau nu gireaza vreo parere exprimata de catre utilizatori.

 

 

Reteaua de site-uri Drajna.ro nu este proprietatea primăriei Drajna.

Adresă de contact: Str. Pielari 8, Făget, Drajna. 

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Echipa Drajna.ro.